anama.co.il
ההשפעות האנרגטיות של ליקוי ירח
אנחנו קשורים ומושפעים מהשינויים הקוסמיים שקורים סביבנו והגוף שלנו מגיב לשינויים האלה הן אנרגטית והן רגשית. אז מהן השפעות של ליקוי ירח על הגוף שלנו ועלינו?