ampaeb.cat
Enquesta Trobada Festival Interescolar
A totes les famílies que teniu els vostres infants a les activitats de: Dansa, Rítmica, Patinatge, Futbol i Bàsquet, se us farà arribar una nota amb la que es fa un sondeig sobre la vostra preferèn…