amchamvietnam.com
Câu hỏi thường gặp của Chương trình Học bổng Sinh viên Kỹ thuật AmCham và Quỹ Khuyến Học II-VI 2015 - AmCham Vietnam
CH01. Tại sao AmCham, Quỹ II-VI và Công ty TNHH II-VI Việt Nam thực hiện chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên kĩ thuật này? Đ01. Chương trình nhằm hỗ trợ tài chính và khuyến khích sinh viên tham gia học tập và làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật, và đây …