amasap.es
XXIV Curso de Actualización - Vacunas 2020
Organiza: Hospital Vall d´Hebron Fechas: 2-3 abril 2020 Lugar: Sala de actos Pabellón Docente. Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 Inscripción: 300 €. Residentes y Diplomados en enfermería 250 € Más información e inscripción: inscripcionsaulavh@vhebron.net Tel: 93 489 45 68