almerick.com
信和明心唔做lu~
信和的盲人按摩師傅打俾我同我嘅佢地唔做lu, 仲問我要唔要佢地D舊推拿巾。 佢地嘅地方我用左好幾年,也是最低谷嘅時候,由師兄介紹認識的。直至到搬到傲翔後就好間唔中用下。最後一次用就係在傲翔拎斷鎖匙,要急忙去明心做的事情。 雖然同明心沒有師徒的關係, 但過年過節,師傅都係請我食月餅或俾開工利是我,十分之感激。而明心也係我同失明人事接觸的一個機會。了解生活上一點細節。俾起開眼嘅人更清楚依個世界…