allesoverandroid.nl
Permissies: Wat is het en waar moet je op letten?
Wanneer u een app van Google Play installeert op een apparaat met Android 6.0 of hoger of op een Chromebook, kunt u zelf bepalen tot welke mogelijkheden of informatie de app toegangsrechten heeft. Een app kan bijvoorbeeld toegang vragen tot de contacten of locatie van uw apparaat. U kunt bepalen tot welke rechten een app