aliyousefian.com
Ali Yousefian Personal Website - ماژول تخفیف almahost_discount سیستم WHMCS
شماره پروژه: 1366 نوع پروژه: برنامه نویسی ماژول WHMCS فناوری ها: HTML, PHP, SQL, CSS زمان تکمیل: آبان 1398 مجری کار: Ali Yousefian توضیحات: این ماژول بر اساس فعالیت های مختلف مشتریان در whmcs مانند پرداخت صورت حساب و غیره برای آن ها امتیاز ثبت می کند و مشتریان می توانند از این امتیاز ها …