alienated.me
Rakila
Ĺ˝IVOT ME NOSI Zivot me nosi, zivot je voda I svaka kap si ti A ja sam bez tebe pustinja zedna U moru ljubavi Da, dug je put do usca gde se Dva u jedno uliva I tamo stignem uvek kad se Posle dugih l…