alienated.me
Lav / Leo
LAV U carstvu u kome je ljubav oduvek bila ekstaza, taj vladar je vladao sam. Ne stajte mu na muku! Naprosto, nije mogao da klekne pred ženu i ponizno zatraži njenu ruku! LEO In the kingdom of Leo,…