algiaba.com.tr
Verbal Behavior (Uygulamalı Sözel Davranış) Eğitimi – Workshop | Algı ABA Terapi Merkezi | Otizm
Türkiye'de ilk defa 2012 yılından beridir, daha önce yapılmış seminerlerden farklı olarak, ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, L