algiaba.com.tr
Problem Davranışlarla Başa Çıkma Yollarında ABA Yaklaşımının Kullanılması | Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi | Otizm
ABA (Applied Behavioral Analysis), ısırma, yeme problemleri, öfke nöbetleri gibi problem davranışlarla basa çıkmada oldukça başarılı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Çocuğun, sosyal çevresine