algiaba.com.tr
Doğal Ortamlarda Öğretim | Algı ABA Terapi Merkezi | Otizm
AÇIKLAMA: bu kitap, normal gelişim gösteren, gelişimsel geriliği ya da bu olan ya da gelişimsel açıdan risk altında olan okulöncesi çocuklara yönelik öğretim tekniklerini içermektedir. Kitabın amacı,