algiaba.com.tr
AQ Otistik Zeka ve Seviyeleri Otizm | Algı ABA Terapi Merkezi | Otizm
Selvi Borazancı Persson, Sistem Yayıncılık AÇIKLAMA : Otizm üzerine yapılan araştırmacıların tarihçesi, otizmin hala ilk günlerdeki esrarını koruduğu göstermektedir. Selvi Borazancı Persson AQ Otistik