algiaba.com.tr
ABA (UDA) Eğitimi ile Öğrenme – Arda | Algı ABA Terapi Merkezi | Otizm
Arda merkezimizde Kasım 2013 tarihinden itibaren yoğun ABA eğitimi almaya başlamıştır. Arda 1 Kasım 2013 tarihinde yapılan PEP-R ölçeğine göre; takvim yaşı 7 yaş 3 ay iken, gelişimsel yaşı 1 yaş 7 ay