algiaba.com.tr
ABA (UDA) Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) 4. Grup 2. Modül Gerçekleşti | Algı ABA Terapi Merkezi | Otizm
Türkiye'de ilk defa , daha önce yapılmış seminerlerden farklı olarak, ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, LLC. ve Algı ABA Terap