algiaba.com.tr
ABA Terapisi Eğitim Serisi 2016 – 2017 | Algı ABA Terapi Merkezi | Otizm
Türkiye'de ilk defa , daha önce yapılmış seminerlerden farklı olarak, ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, LLC. ve Algı ABA Terap