alfawaaid.net
Orang Kafir (Nashrani, Yahudi, Majusi, Ateis, Dll) Bukan Saudara Kita Selama-Lamanya
alfawaaid.net - Kumpulan al-Fawaaid as-Salafiyyah