alfabet.cz
Jak podporovat sama sebe v roli pečující osoby? - Alfabet
Dlouhodobá péče o domácího příslušníka nese velké riziko zahlcenosti, osobní neohraničené angažovanosti, emocionálních vztahů a vazeb. Pokud budu roli pečovatele vykonávat ve svém zaměstnání, vím, že i přes nezbytnou emocionální angažovanost, kterou vkládám do kontaktu s klientem, mohu po ukončení pracovní doby pomyslně „zavřít dveře“. Mohu například jít do kina, na návštěvu, číst si oblíbenou knihu …