aldrimer.no
Russiske spesialstyrker på norsk jord
Taktiske innsatsgrupper av russiske spesialstyrker har de siste dagene operert på norsk jord, både på Svalbard og fastlands-Norge. Spesialstyrkeoperatørene har utført rekognosering mot nøkkelobjekter og kritisk infrastruktur. Operatørene har også utplassert tekniske monitoreringssystemer og sensorplattformer. Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no Det viser dokumentasjon som nylig er innhentet av allierte etterretningsplattformer, herunder fra amerikanske spionfly. Dokumentasjonen […]