aldrimer.no
— Helt avhengig av alliert hjelp
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen erkjenner at Norge er helt avhengig av alliert hjelp i tilfelle en alvorlig militær krise eller krig. Men statsråden og Forsvarsdepartementet (FD) vil ikke kommentere NATOs bekymringer over at den allierte mottakskapasiteten i Norge blir stadig dårligere. Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no I Bodø vil den planlagte nedleggelsen av den militære flystasjonen […]