albanienshow.com
Ky është djaloshi kosovar që sot kreu fakultetin e tretë, ka 40 certifikime, por nuk mund të hyjë në punë se nuk ka të njofshëm
Papunësia e madhe, veçmas e të rinjve vazhdon të jetë një nga problemet kyçe