akehedman.se
Nu så,
Nu så, soptunna ut, pellets in. Sen läsa, sova. Se där hela mitt liv i ett nötskal. Nåja nästan. Gnäller lite däremellan.