akehedman.se
Ny utbildning ger blivande ingenjörer dubbel kompetens | Ny Teknik
Kungliga tekniska högskolan, KTH, startar en ny civilingenjörsutbildning som kombinerar matematik och programmering Source: Ny utbildning ger blivande ingenjörer dubbel kompetens | Ny Teknik