akehedman.se
Skriver
För första gången på mycket längre sätter jag mig och skriver igen. Ja och känner den där glädjen med att skriva. Tänker faktiskt en stund att kanske skall jag skriva klart det där ändå. Göra något…