akehedman.se
Bill Gates…
Frågan är om man orkar se alla tre avsnitten,,,…