akehedman.se
Ljusare
Ljusare. En andra dämp snö. Som faller ner i natt. Den blir antagligen inte kvar. Plusgrader. Smälter. Bort. Försvinner. Jag litar på träden. Mycket blad kvar. De vet att det inte är riktigt dags ä…