akehedman.se
REPLIK: Det finns en stor glädje över att få fiber i byn – och jag älskar mentaliteten hos människorna i Los!
Source: REPLIK: Det finns en stor glädje över att få fiber i byn – och jag älskar mentaliteten hos människorna i Los! Borde väl ha ignorerat men kunde inte…