akehedman.se
Väntan
Vaken sen en timme. Sotarväntan. Solen går upp där bakom berget. Men det är en gissning såklart. Men berget ligger österut och det är ljusblått på himlen just där och tiden, ja den är väl också gan…