akehedman.se
Gott att leva
Det är gott att leva. Det kan inte hjälpas. Man känner så. Fast söndag. Semestern är slut. Åtminstone för K. Ja antagligen för mig med då. Men ny tid. Ja och det är alltså gott att leva trotts det.…