akehedman.se
Älskad.
Jag måste erkänna. Under en alldeles för lång tid av mitt liv trodde jag att man måste vara älskad av alla. Var man inte det, ja då hade man misslyckats. Numera vet jag såklart bättre. INGEN är äls…