akehedman.se
Mittens rike
K har sin sista semestervecka. Jag är sjukskriven eoner av veckor framåt i tiden. Ja om jag vill. Det finns ingen nytta med det egentligen. Åtminstone inte mer än ännu ett papper som skickas in til…