akehedman.se
Senast lästa bok
Utan dina andetag av Karin Aspenström Jag gillar den här boken. Men egentligen är den förfärligt förutsägbar. Men relationen mellan två människor är väldigt träffande beskriven. Det är det som är &…