akehedman.se
Kompostens andetag
Kompostbehållarna förvånar faktiskt och har gjort det ända sedan de fick sina temperatursensorer. Alla andra sensorer här följer utetemperaturen eller Hulkens humör. Utetemperaturen som ser ut såhä…