akehedman.se
Dag för dag
Jag överöses – japp så känns det – av sjukhuspapper just nu. Är det inte det ena så är det annat. Men det är inget annat att göra än att rangordna och ta vart och ett i den ordning det …