akehedman.se
Det har hänt något
-Men jag har betraktat öppen källkod från sidan, och där har jag ju kunnat se hur den här sektorn har gått från lite av en gerillaindustri som inte varit helt accepterad till att vara framtiden. De…