akehedman.se
Pavarotti
Koltrasten är på plats. Rekordtidigt! Härligt! Underbart!