akehedman.se
Länge sedan
Länge sedan jag var med på Times Square nu. En syssla som jag definitivt måste ta tag i igen. Minns ni mannen med säcken? Jag funderar fortfarande ibland hur det gick för honom.