akehedman.se
Sol, vind och vatten räcker om 20–30 år – Elektroniktidningen
Sverige behöver inte kärnkraft i framtiden. Tvärtom, om 20–30 år kommer kärnkraften inte att klara konkurrensen från snabbväxande vindkrafts- och solcellsteknik. Det menar Lars J Nilsson, professor…