akehedman.se
Blodmåne
“Blodmåne” ropar massorna upphetsat som om det aldrig hänt förr. Ja som om det inte hände då och då till och med. Man förundras över rörelserna i samma riktning som vi alla ofta företar…