akehedman.se
Senast lästa bok
Dödskaravanen av Mats Erasmie Det här är en fantastisk bok om umbäranden för de Svenskar som utvandrade till Brasilien under början av seklet. Mycket välskriven. Ger tydliga bilder åtminstone i mit…