akehedman.se
Lättjan
Diskar, sätter på en tvättmaskin, njuter av det vanliga. Går ner till kontoret. Tanken är att skriva in en “senast lästa bok” men glömmer mobilen uppe och har därför ingen aning om vad …