akehedman.se
Sol-i-box från MIT – Elektroniktidningen
Sol- och vindel när det behövs. Det har varit uppgiften att lösa för några MIT-ingenjörer. Resultatet är ett system som kan förse en liten stad med elektricitet dygnet runt, även när det är vindsti…