akehedman.se
Kortsiktigt
Kortsiktigt är fyra bokstäver “TODO” en riktig vän. Långsiktigt är de ens värsta fiende. Bara man är medveten om det så.