akehedman.se
Bygge
Jodå, det byggs. På det som skall bli något. Vad är osäkert. Men “något” kan vara nog ibland som definition på glädjemakeri. Kanske inte för den som tror att pengar kan köpa allt dock. …