akehedman.se
Senast lästa bok
Den eviga elden av Ken Follett Jag tror på framtiden, därför läser jag gärna historiska böcker. Genom att läsa dem lär man sig något om de personer man sitter (bekvämt) på axlarna hos. De som är en…