akehedman.se
Här är Ikeas smarta eluttag
Kanske håller det ändå på att hända något nu ändå. I oktober släpper Ikea sin nya produkt för det smarta hemmet. Det är en kombination av stickkontakt och vägguttag som man kan kontrollera med en f…