akehedman.se
Det onda mot det goda
Man kan undra varför Github är målet med en sådan här attack. Istället för en porrsite eller en bank, Facebook eller Coca Cola. I min värld representerar den öppna programvaran ett av de verkligt …