akehedman.se
Oslo 1940
När någon skriker “alla x är svin” är det exakt samma retorik och krafter som ledde fram till detta.