akehedman.se
Senast lästa bok
Det finns alltid förlåtelse av Anne B. Ragde (Berlinerpopplarna) Blir förskräckt av inledningen. De två underbara bögarna i Danmark blir till överspelade pajaser. Men fokus flyttas från dem, ja o…