akehedman.se
Så ska unga vilja stanna kvar i orten: “Viktigt att vuxna skapar möjligheter”
Jag tror att vi istället skall få så många som möjligt att lämna. Men vi skall också skapa möjligheter för dem som lämnar att komma tillbaks. Utan att se världen kan du inte bli en del av den. Mång…